ASA-ESAN “ซางพอ ซางแม – The Legendary Artisan”

Author
admin01
Date
10 Nov 2023
Categories
EVENT EMPOWER STEEL
Hashtag
#History
# Interior
# Material
# Professional

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ทางบริษัท Empower Steel ได้ร่วมงานสถาปนิกอีสาน ’66 (ASA-ESAN 2023) ในคอนเซ็ปต์ “ซางพอ ซางแม – The Legendary Artisan” ณ โรงแรมอุบลโฮเต็ล จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา สถาปนิก และผลงานความคิดวิจิตรสร้างสรรค์ ของกลุ่มศิลปินพี่น้องคนอุบล โดยมีการจัดโชว์ตามพื้นที่รอบๆ โรงแรม นอกจากนี้นังมีการจัดโชว์ผลงานของศิลปิน ผู้ออกแบบเป็นห้องๆ บริเวณด้านบนโรงแรมอุบลโฮเต็ล และมีบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างอีกมากมาย รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ของ Empower Steel ด้วยเช่นกัน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสถาปนิก และผู้ที่เข้ามาร่วมชมงาน

0%