Author
admin01
Date
03 Oct 2023
Categories
EVENT EMPOWER STEEL
Hashtag
#History
# Interior
# Material
# Paint Properties
# Professional

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ทาง EMPOWER STEEL ได้ไปร่วมออกบูธ แสดงผลิตภัณฑ์ในงาน เสวนา ซึ่งจัดโดย กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ศูนย์ภูเก็ต ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อ “แนวทางการใช้ BIM ในการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารอาคาร “ โดยคุณอิทธิพล จำเรืองจรัส (BIM Consult Co., Ltd.) และคุณชาญ โชคชัย (Thai Obayashi Corporation Ltd.) และ “การบริหารจัดการสำนักงานออกแบบ และหลักการคิดค่าธรรมเนียมการออกแบบ” โดยคุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเนื้อหาหลักในการเสวนาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับฟัง ได้เข้าใจหลักการใช้งาน BIM และประโยชน์ที่ได้จากการใช้ BIM เบื้องต้น เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดในการออกแบบในอนาคต

0%