งานสถาปนิกทักษิณ 66 “ลับ แล”

Author
admin01
Date
17 Apr 2023
Categories
EVENT EMPOWER STEEL
Hashtag
#History
# Interior
# Material
# Paint Properties
# Professional

เริ่มต้นกับภารกิจแรกของกิจกรรม ASA ในปี 66 กับงานสถาปนิกทักษิณ 66 “ลับ แล” ระหว่าง 23-26 มีนาคม ที่ผ่านมา

เอ็มพาวเวอร์สตีล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ อีกเช่นเคย งานนี้ได้เห็นถึงพลังขับเคลื่อนของเหล่าพี่ๆน้องๆ สถาปนิกในภูมิภาค ร่วมถึงคณะนักศึกษาสถาปัตยกรรมฯ จากหลายๆ สถาบัน ในการที่จะผลักดันย่านเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก นับเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์มากๆ ฮ่ะ

เจอกันอีกแน่นอนฮะ ????????????

0%