Empower SteelEm-Knowledgeรู้จักกับ SRI ดัชนีการสะท้อนความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์

รู้จักกับ SRI ดัชนีการสะท้อนความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์

Author
admin01
Date
15 Aug 2022
Categories
Knowledges
Hashtag
#Material
# Paint Properties

เนื่องด้วยสภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดผลกระทบมากมายต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในชีวิตประจำวัน โดยหนึ่งในปัญหานั้นก็คือ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในที่อยู่อาศัย ซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีในการลดอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเปิดเครื่องปรับอากาศ การปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา เป็นต้น อย่างไรก็ตามหนึ่งในวิธีที่มีความสำคัญอันดับต้นๆก็คือการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุนั่นเอง

คำถามต่อมาที่หลายๆคนอาจสงสัยก็คือบ้านของเรามีความสามารถในการป้องการความร้อนได้ดีแล้วหรือยัง? โดยสำหรับในบทความนี้ น้องฮาววี่มีดัชนีที่อยากจะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักซึ่งก็คือ Solar Reflective Index (SRI) หรือ ดัชนีการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ นั่นเอง

โดย SRI เป็นดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีของดวงอาทิตย์ที่ถูกสะท้อนออกจากผิววัสดุรวมไปถึงจากการแผ่รังสีของตัววัสดุ โดย SRI จะเป็นดัชนีชี้วัดว่าวัสดุจะร้อนขึ้นมากแค่ไหนหากได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์โดยตรงภายใต้เงื่อนไขการทดสอบในสภาพอากาศเดียวกัน โดยความร้อนที่ถูกดูดซับบนพื้นผิวนั้นจะมีอัตราส่วนผกผันกับค่า SRI ซึ่งนั่นก็หมายความว่าวัสดุที่มีค่า SRI ต่ำจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุที่มีค่า SRI สูง หรือก็คือยิ่ง SRI สูงยิ่งทำให้บ้านเย็นนั่นเอง ซึ่งสำหรับค่า SRI นั้นจะถูกกำหนดด้วยตัวเลขตั้งแต่ 0-100

ภาพที่ 1: แสดงการเปรียบเทียบระดับความร้อนที่ระดับ SRI ต่างกัน

สำหรับค่า SRI นั้นได้ถูกนำไปใช้ตั้งแต่อุตสาหกรรมการก่อสร้างไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิต เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โดยการกำหนดมาตรฐานของค่า SRI ในแต่ละบริเวณหรือชิ้นส่วนเพื่อให้ตัวอาคารหรือวัสดุมีอุณหภูมิในระดับที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น สำหรับมาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ได้กำหนดค่า SRI ของวัสดุทำหลังคาแบบลาดเอียงสูง (>2:12) จะต้องมีค่ามากกว่า 29 และหลังคาลาดเอียงต่ำจะต้องมีค่า SRI มากกว่า 78 ขึ้นไป

เมื่อรู้แบบนี้แล้วในครั้งต่อไปหากจำเป็นต้องมีการเลือกใช้วัสดุสำหรับที่อยู่อาศัย นอกจากสีสันและความสวยงามแล้วก็อย่าลืมที่จะพิจารณาค่า SRI ด้วยเช่นกันเพื่อให้บ้านของเราเย็นสบายน่าอยู่กันนะครับ สวัสดีครับ

ที่มาของภาพ: https://www.iko.com/na/blog/guide-to-residential-cool-roofs/

0%