Empower SteelEm-Knowledgeประวัติศาสตร์ของเหล็กชุบเคลือบสังกะสี (Galvanized steel)

ประวัติศาสตร์ของเหล็กชุบเคลือบสังกะสี (Galvanized steel)

Author
admin01
Date
09 Aug 2022
Categories
Knowledges
Hashtag
#History
# Material

ประวัติศาสตร์ของเหล็กชุบเคลือบสังกะสี (Galvanized steel)

แม้ว่าในปัจจุบันเหล็กชุบสังกะสีจะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น หลังคาและผนัง, อุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น ประตูและฝากระโปรงรวมไปถึงในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แต่หากเราศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของเหล็กชุบเคลือบสังกะสีนั้นเราสามารถศึกษาย้อนกลับไปได้มากกว่า 300 ปี (~ค.ศ.1700) เลยทีเดียว โดยจุดเริ่มต้นมาจากเมื่อผู้คนในสมัยนั้นได้ทดลองจุ่มเหล็กลงไปในบ่อสังกะสีร้อนหลอมเหลวซึ่งผลที่ตามมาก็คือทำให้ได้เหล็กที่มีความมันวาวคล้ายโลหะประเภทเงินซึ่งเราอาจนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กชุบเคลือบสังกะสีแรกๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้

ทว่าหลักฐานการพัฒนาที่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1742 โดยนักเคมีชาวฝรั่งเศสนามว่า Melouin โดยเขาได้นำเสนอวิธีการชุบทำเหล็กชุบเคลือบสังกะสีโดยวิธีการจุ่มลงไปในบ่อสังกะสีหลอมเหลว (Hot-dip galvanization) ต่อหน้าสภาวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศสในสมัยนั้นทำให้เหล็กชุบเคลือบสังกะสีเริ่มเป็นที่รู้จักกันและใช้งานอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มต้นจากการนำไปใช้ในการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องครัวเช่น หม้อ, กระทะและกาน้ำ (ซึ่งในสมัยนั้นมักจะทำมาจากเหล็ก) เพื่อป้องกันการผุกร่อนและยืดอายุการใช้งานนั่นเอง

จนเวลาได้ล่วงเข้าศตวรรษใหม่ในปี ค.ศ. 1824 Sir Humphry Davy นักประดิษฐ์และนักเคมีชาวอังกฤษได้เสนอแนวความคิดการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะโดยการใช้วิธีติดตั้งโลหะต่างชนิดกัน (Dissimilar metals) เข้าด้วยกันเพื่อให้โลหะชนิดหนึ่งถูกกัดกร่อนแทนโลหะอีกชนิดหนึ่งซึ่งแนวความคิดนี้ได้ถูกนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในการป้องกันการผุกร่อนของทองแดงบริเวณด้านใต้ท้องเรือโดยการติดตั้งแผ่นสังกะสีเข้าไปเพื่อให้เกิดการผุกร่อนแทน

ภาพที่ 1: กระบวนการผลิตเหล็กชุบเคลือบสังกะสีในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

ต่อมาในปี ค.ศ. 1836 วิศวกรชาวฝรั่งเศส Stanislaus Tranquille-Modeste Sorelได้จดสิทธิบัตรกระบวนการชุบเคลือบสังกะสี (Galvanizing process) แบบใหม่โดยการเพิ่มกระบวนการทำความสะอาดผิวเหล็กด้วยการใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกรวมไปถึงการใช้ “ฟลักซ์” เพื่อให้ได้ชั้นเคลือบที่ทนทานต่อการกัดกร่อนมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1850 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กชุบเคลือบสังกะสีในประเทศอังกฤษก็ขยายกำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 10000 ตันต่อปี เพื่อใช้ในการป้องกันโครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำจากเหล็กทั่วประเทศ นับแต่นั้นเป็นต้นมาอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กชุบเคลือบสังกะสีทั่วโลกก็ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้, กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคอย่างเช่นในปัจจุบันนั่นเอง

ภาพที่ 2: Nissen hut ซึ่งสร้างจาก Galvanized steel sheet ได้ถูกใช้งานในช่วงสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง (1914-1918 และ 1939-1945)
0%