Em-Education กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Author
admin01
Date
13 Aug 2022
Categories
EVENT EMPOWER STEEL
Hashtag
#Interior
# Material

ขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ นาราษฎร์ ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ มงคลสังข์ หัวหน้าภาควิศวกรรมโยธาสื่งแวดล้อมและความยั่งยืน

คณาจารย์ คณะวิศวกรรมทุกท่า และนักศึกษา

ที่มาเป็นแขก เปิดบ้านต่อยอดความรู้ กับ Empower Steel

จากขบวนการผลิตที่มีความทันสมัย สามารถตอบสนองผลิตภัณฑ์ ได้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น Empower Steel จึงอยากแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีสู่ตลาดผู้ใช้งานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งผู้ใช้งานในปัจจุบันและนักศึกษา

ทาง Empower Steel ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่สนใจและอยากทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น เพื่อความมั่นใจในการใช้สินค้าของเรา ทางเรายินดีเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านนะคะ

วันนี้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไร ขอโอกาสให้เราเปิดบ้านต้อนรับท่านสักครั้ง ❤❤

ท่านมาหาเราดีใจ ท่านกลับไปเราคิดถึง

0%